ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

2 Temmuz 2011 Cumartesi

EDİRNE İLİ
EDİRNE İLİ TANITIM
edirne
türkiye edirne
edirne türkiye
edirne resimler
edirne fotoğraflar
edirne manzaralar
edirne görüntüler
edirne video
edirne spor
edirne haber
edirne harita
edirne ulaşım
edirne iklim
edirne turizm
edirne otel
edirne yurt
edirne pansiyon
edirne konaklama
edirne konut
edirne emlak
edirne daire
edirne arsa
edirne araç
edirne kiralık
edirne satılık
edirne lojman
edirne toki
edirne selimiye edirne tarih
edirne tarihi eserleri
edirne işkur
edirne sağlık
edirne hastahanesi
edirne devlet
hastahanesi
edirne valilik
edirne belediye edirne nüfus
edirne emniyet
edirne sınır
edirne gümrük
edirne meb
edirne eğitim
edirne okul
edirne kurs
edirne lisesi
edirne ekonomi
edirne sanayi
edirne ticaret
edirne tarım
edirne hayvancılık
edirne dağları
edirne akarsuları
edirne nehirleri
edirne doğa
edirne gezi
edirne tatil
edirne kültür
edirne sanat
edirne yemekleri
edirne
77 EDİRNE İLİ TARİH İLİMİZİN
 TARİHÇESİ: Edirne’nin en eski halkı, Traklar soyundan Odrisler’in yörede, Meriç ve Tunca ırmaklarının birleştiği bugünkü 
Edirne’nin bulunduğu yerde bir kent kurdukları bilinmektedir. Odrisler’den sonra yöreye egemen olan Makedonyalılar Dönemi’nde kent, büyük bir olasılıkla Odris yada Odrisia adının değişmesi sonucu, Orestia/Orestas olarak anılmaya başlanmıştır. İS II. yy’ da Roma İmparatoru Hadrianus, (117-138) Orestia Kasabası’nın stratejik önemi nedeniyle 
buraya kent statüsü verdi ve kendi adını koydu. Böylece, Roma Dönemi’nde kent Hadrianopolis/Hadrianupolis/Adrianupolis/Adrianapolis adlarıyla anıldı. Adrianopolis zamanla Adrianople/Adrianopel olarak değişti. Osmanlı dönemi başlarında Edrinus/Edrune/Edrinabolu/Endriye diye anıldı. 1476’da yazılan Aşıkpaşazade 
Tarihi’nde kentin adı Edrene olarak geçer. XVI.yy başlarında kentin Edirne olarak adlandırıldığı görülür. Edirne 1361 yılında I.Murat tarafından fethedilmiş ve İstanbul’un alınışına kadar 88 yıl(1365-1453) boyunca Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur. Tarihinde çeşitli unvanları hak etmiştir. Edirne, mutluluk dönemlerinde "Der-i Saadet"
 (Mutluluk Kapısı) bir "Şenlikler Şehri" dır. II. Murad'dan IV. Mehmet'e kadar zafer kutlamaları, sünnet şenlikleri, II.Mehmet'in evlilik törenleri "İstanbul'u kıskandıracak kadar" olurdu. Edirne tabii ki her dönemde hatırlarda bir "Der-i Saadet" olarak kalmadı. Bu "Serhat Şehri" Evliya Çelebi'nin sözleriyle "Bir İslam Duvan" tarihinde birçok kez felaketle de tanıştı.
 En fazlada kuşatma ve işgallerden bunaldı. Şenlikleriyle "Mutluluk Kapısı" olarak hatırlanan Edirne'nin yanına "Daima bağrı yanık olan Edirne'yi de koymak gerekir. Edirne her zaman kültür olaylarının yoğun yaşandığı bir kent olmuştur. Mimari yenilikler bu kentin yapılarıyla gelmiş; hat ve süsleme sanatının en güzel örnekleri burada verilmiş,
 çok sayıda medresesi yoğun tartışmalara tanık olmuş, tıp tarihine geçen ilk uygulamalar burda başlamıştır. Kimliğini asıl Osmanlı döneminde bulan ve imparatorluğun ikinci kenti olan Edirne, kültürel mirasımızın en yoğun hissedildiği bir kenttir. Edime, camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle ve özellikle de Muhteşem Selimiye ile ülkemize gelenleri ilk karşılayan ve bir sınır kenti olma özelliğini en iyi yansıtan kentimizdir. 
EDİRNE İLİ COĞRAFYA
 Edirne, Marmara Bölgesi'nin Trakya kısmında yer alır. Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrilidir. Yüzölçümü 6.098 km² olan Edirne'nin, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 
41 metredir. Edirne, idari olarak, biri merkez ilçe olmak üzere 8 ilçe ve 248 köyden oluşmaktadır. Edirne ili, Trakya Yarımadasında; kuzeyde Istranca Dağları, güneyinde Koru Dağları ve Ege Denizi-Saroz Körfezi, batısında Meriç Nehri ve Meriç Ovası, doğusunda da Ergene Ovasını içine almakta olup, il topraklarının % 80'i tarıma elverişlidir.
 Türkiye'nin batı sınır topraklarının önemli bir bölümünü içine alan ilin Bulgaristan'la 88km'lik bir sınırı vardır. Bulgaristan'la olan sınır, Kırklareli il sınırından başlayarak, Tunca Irmağı'nı kesip, güneybatı yönünde uzanarak 
Meriç Irmağı'nda sona ermektedir. Burada, Türk, Bulgar ve Yunan sınırları birleşmektedir. Meriç Irmağı, ilin Yunanistan'la sınırını oluşturur. Irmağın doğu yakası Edirne, batı yakası Yunanistan'dır. Edirne-Yunanistan sınırının uzunluğu 204 km'dir. Bu sınır, Enez'de sona ermektedir. Balkan Yarımadası'nın güneydoğu kesimindeki Trakya Bölgesinde yer alan
 Edirne ili, yeryüzü şekilleri bakımından çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliği, farklı yükseltiler gösteren dağ ve tepeler ile, daha az yükseltide olan platolar ve ovalar oluşturur. İlin kuzey ve kuzeydoğusu ile güney ve güneydoğusu dağlar ve platolar ile kaplıdır. İlin önemli akarsularından olan Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirlerinin debileri 
Mart-Nisan aylarında yoğun yağışlara bağlı olarak maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Yaz aylarında da normal debilerini muhafaza etmektedir. Yörenin en önemli tarım potansiyeli olan çeltik ekim ve sulama zamanlarında ise nehir debileri en az seviyeye ulaşmaktadır. Edirne, akarsular dışında kalan yüzey sularını, doğal göller, barajlar, rezervuarlar ve göletler oluşturmaktadır.
 Doğal göllerin başlıcaları Meriç'in denize döküldüğü Enez yöresindedir. Bu göller gala, Dalyan, Taşaltı, Tuzla, Bücürmene, Sığırcık ve Pamuklu gölleridir. Edirne, her Akdeniz ikliminin hem de Orta Avrupa'ya özgü kara ikliminin etkisi altında kalan bir geçiş bölgesidir.
 Bölge Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerin de etkileriyle zaman zaman ve yer yer farklı iklim özellikleri gösterir. Kışları, Akdeniz iklimi etkisini gösterdiği zamanlarda ılık ve yağışlı, kara iklimi etkisini gösterdiğinde de oldukça sert ve kar yağışlı geçmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, bahar dönemi yağışlıdır. İlin bitkisel üretim açısından önem taşıyan Ergene Havzası'nda ise sert bir kara iklimi egemendir.
 Çevresi dağlara sınırlı olan bu yörenin denizlerden gelen yumuşatıcı etkilere kapalı olması bu iklim yapısını ortaya çıkarmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 13,4 °C, en yüksek sıcaklık 41,5 °C Temmuz ayında, en düşük sıcaklık –22,2 °C Ocak ayında gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama yağış miktarı 585,9 mm ve yıllık ortalama nispi nem % 70'dir.
 EDİRNE İLİ İDARE 
Edirne İlinde, Merkez ilçe ile birlikte 9 ilçe ve 248 köy bulunmaktadır. Kırsal kesimde oba, mezra olarak nitelenen köy altı yerleşim yerleri mevcut değildir. Yerleşim genelde toplu yerleşim şeklindedir. İl dahilinde; Merkez İlçenin dışında, 8 ilçe, 15 kasaba belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye mevcuttur. İlçeler İtibariyle Belediye ve Köy Sayıları (2008)

 İLÇE ADI BELEDİYE
 SAYISI KÖY SAYISI Merkez 1 37 Enez 1 19 Havsa 1 22 İpsala 7 16 Keşan 6 44 Lalapaşa 1 27 Meriç 3 21 Süloğlu 1 10 Uzunköprü 3 52 T O P L A M 24 248 
EDİRNE İLİ SAĞLIK
 Edirne’de yataklı sağlık kurumu olarak, 6’sı Sağlık Bakanlığına, 1’i Trakya Üniversitesi’ne 4’ü de özel sektöre ait olmak üzere 11 hastanemiz mevcuttur. Bu hastanelerimizin 4’ü İl Merkezinde, 3’ü Keşan’da, 1’i Uzunköprü’de, 1’i İpsala’da, 1’i Enez’de, 1’i de Havsa’da bulunmaktadır. Enez ve Havsa’daki hastanelerimiz ilçe hastanesi statüsündedir. 
Bu hastanelerimizin toplam yatak sayıları 1.896’dır. Hastanelerimizin 2009 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam yatak işgal oranı % 68’dir. Merkez ilçede daha önce faaliyet gösteren iki Devlet Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları hastanemiz, 2009 yılında, Edirne Devlet Hastanesi adı altında tek kurum olarak birleştirilmiştir. İlimiz 01.12.2006 tarihinden itibaren 
Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. İl genelinde toplam 9 Toplum Sağlığı Merkezi, 29 Aile Sağlığı Merkezi, 16 Aile Hekimliği birimi kurulmuştur. Bu merkezlere bağlı 110 aile hekimi vardır. Aile hekimlerimizin, 2009 yılı sonu itibariyle, 411.284 kayıtlı nüfusu bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığına bağlı yataksız sağlık kurumu olarak 3 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, 3 Verem Savaş Dispanseri, 9 adet 112 Acil
 Sağlık Hizmeti İstasyonu bulunmaktadır. İlimizdeki Sağlık Personeli ve Personel Başına Düşen Nüfus (2009 Temmuz) Uzman Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Mem ve Tek.Sağ.Mem. Hemşire Ebe Personel Sayısı 420 579 103 553 814 418 Personel Başına Nüfus 944 685 3.849 717 487 948 İlimiz genelinde, 2009 Temmuz ayı itibariyle, 
kamu kuruluşlarımızda ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli olarak 420 uzman hekim, 579 pratisyen hekim, 103 diş hekimi, 553 sağlık memuru ve teknisyen sağlık memuru, 814 hemşire ve 418 ebe bulunmaktadır. İlimizde uzman hekim başına 944, pratisyen hekim başına 685 nüfus düşmektedir. Türkiye genelinde ise 2006 yılı sonu itibariyle, uzman hekim başına 1.261, pratisyen hekim başına 1.287 nüfus düşmektedir.
 EDİRNE İLİ EKONOMİ 
Edirne, Ülkemizin orta düzeyde gelişmiş illerinden biridir. DPT bünyesinde illerimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine yönelik olarak yapılan araştırmalarda, İlimiz, 1996 yılında 18. sırada, 2003 yılında da 16. sırada yer almıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün gayri safi yurtiçi hasılanın illere dağılımına ilişkin yayınladığı istatistikler de benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Bu istatistiklere göre, Edirne’nin 2001 yılında kişi başına GSYİH’sı Türkiye ortalamasının % 112’si düzeyinde olup, Edirne bu miktarla iller arasında 17. sırada bulunmaktadır. TÜİK tarafından iller bazında daha güncel bir bilgi yayınlanmamıştır. Fakat, Edirne’nin kişi başına GSYİH’sının Ülkemiz genelindeki kişi başına 
GSYİH miktarına oranının değişmediği varsayımıyla, 2008 yılında Edirne’deki kişi başına GSYİH miktarı 11.700 dolar olarak tahmin edilebilir. Aynı yılda Ülkemiz genelindeki kişi başına GSYİH miktarı 10.436 dolardır. Bunlar dışındaki ekonomik göstergeler de 
Edirne’nin durumuna ilişkin olarak benzer sonuçları ortaya koymaktadır. İlin ekonomik durumunu gösteren önemli göstergelerden biri olan banka mevduatlarına bakarsak, Edirne’deki banka mevduatının, Türkiye toplamının binde 4’ü düzeyinde olduğunu görmekteyiz.
 2008 yılı itibariyle Edirne’deki toplam banka mevduatı, 1,5 milyar TL civarındadır. Kişi başına mevduat tutarı ise 3.924 TL olup, bu miktar Türkiye ortalaması olan 5.852 TL’nin % 67’sine denktir. Bu büyüklükle Edirne 13. il durumundadır.
 EDİRNE İLİ MİMAR SİNAN ESERLERİ
 MİMAR SİNAN Mimar Sinan,1490 yılında Kayseri'nin Ağırnas Köyü'nde doğdu.23 yaşında İstanbul'a gelip marangozluğa başladı ve yeniçeri sınıfına girdi.1517 yılında Yavuz Selim'le İran ve Mısır Seferine katıldı.1521'de Kanuni ile Belgrat Seferine;1522'de 
Rodos Seferine katılarak atlı sekbanlık rütbesini aldı. 1526 Mohaç Seferinde Acemi Oğlan, Yayabaşı ve sonra Kapı Yayabaşı oldu. 1532'de Alman Seferine Zenberikçibaşı olarak katıldı. 1534'te,Kanuni'nin Irakeyn Seferine katılmış;Van Gölü'nü geçmek için
 Lütfü Paşa'nın emriyle üç kadırga yapıp,kaptanlığını yürütmüştü.Dönüşte Haseki rütbesine yüksetildi ve Kanuni'nin 1537'deki Pulya ve Korfu seferlerine katıldı.Karabuğdan seferinde,Purut Nehri üzerine on üç günde köprü kurup askerin karşıya geçmesini sağladı. 1538 yılında Hassa Mimarlığına atandı. 1568-69'da Selimiye'nin inşaatına başladı.Bu emri aldığında 
79 yaşındaydı. 1574-75'te Selimiye'yi bitirdi. 1588 yılının 9 Nisan günü 98 yaşında bir "bilge" olarak yaşama veda ettiğinde 80'i aşkın camiyi,50'ye yakın hamamı,bir o kadar mescidi,60 medreseyi,7
 su kemerini,12 köprüyü,8 imareti,7 darülkurayı,20 kadar türbeyi,3 darüşşifa binasını ve sayısız çeşmeyi ülkesine ve dünyaya armağan etmişti.Mimar Sinan'ın belgelenen mimari eser sayısı toplam 356 olup,bilinmeyenlerle bu sayının 400'ü geçtiği söylenebilir. 
MİMAR SİNAN'IN EDİRNE ESERLERİ
 1-Selimiye Cami 2-Taşlık Cami 3-Defterdar Mustafa Paşa Cami 4-Şeyhi Çelebi Cami 5- Selimiye Medresesi ve Darülkurra 6-Yahya Bey mescidi yakınında bulunan su haznesi ve kemerler 7-Rüstem Paşa Hanı 8-Ali Paşa Çarşısı(Ali Paşa hanı ise yıkılmıştır.) 9-Sokullu Hamamı 10-Sarayiçi'nde Adalet Kasrı,su yolları ve girişteki Kanuni Köprüsü.
 11-Rüstempaşa Sarayı(yıkılmış yok olmuştur) 12-Sokullu Mehmet Paşa Sarayı(yıkılmış yok olmuştur) 13-Siyavuş Paşa Sarayı(Kıyıktaydı.yıkılmış yok olmuştur) 14-Ferhat Paşa Sarayı(yıkılmış yok olmuştur) 
 15-Sinan Paşa Sarayı(yıkılmış yok olmuştur) Ayrıca Havsa'da 1-Mehmet Paşa cami 2-Mehmet Paşa Kervansarayı 3-Mehmet Paşa Hamamı 4-Mehmet Paşa İmareti(yıkılmıştır). İpsala'da,Hüsrev Kethüda Kervansarayı yıkılmıştır.
EDİRNE İLİ HARİTA