ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

SÜLOĞLU

EDİRNE İLİ SÜLOĞLU İLÇESİ
SÜLOĞLU İLÇE TANITIM
süloğlu
edirne süloğlu
süloğlu edirne
 süloğlu resimler
süloğlu fotoğraflar
süloğlu manzaralar
süloğlu görüntüler
süloğlu video
süloğlu spor
süloğlu haber
süloğlu harita
süloğlu ulaşım
süloğlu iklim
süloğlu turizm
süloğlu otel
süloğlu yurt
süloğlu pansiyon
süloğlu konaklama
süloğlu konut
süloğlu emlak
süloğlu daire
süloğlu arsa
süloğlu tıki
süloğlu lojman
süloğlu kiralık
süloğlu satılık
süloğlu sağlık
süloğlu hastahanesi
süloğlu devlet hastahanesi
süloğlu kaymakamlık
süloğlu belediye
süloğlu nüfus
süloğlu emniyet
süloğlu meb
süloğlu eğitim
süloğlu okul
süloğlu kurs
süloğlu lisesi
süloğlu ekonomi
süloğlu sanayi
süloğlu ticaret
süloğlu tarım
süloğlu hayvancılık
süloğlu dernek
süloğlu dağları
süloğlu akarsuları
süloğlu doğa
süloğlu gezi
süloğlu tatil
süloğlu yemekleri
süloğlu kültür
süloğlu sanat
süloğlu
SÜLOĞLU İLÇE TARİH
Bundan sonra oğluna kaldığı için bu yöre Süleoğlu adını almıştı. Evliya Çelebi Kırım dönüşünde, Muhittin Baba ve Sarıdanişment Köyü üzerinden Hasköy'e gekdiğini yazmaktadır. Yolculuğunda Süloğlu çiftliğinin güzelliğinden bahsetmektedir. Süleoğlu ve yöresi 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yıkıma uğrar. Bimlerce insan savaş sırasında ve sonradan meydana gelen salgın hastalıklar sonucu ölür. daha sonra 93 Harbi diye anılan 1878-1879 Osmanlı-Rus savaşı sonundaysa, göçmenler yerleştirilir. Böylece iskan günümüze kadar çeşitli ülkelerden gelenler ile devam etmektedir. Yöre en acı gnlerini Balkan savaşı'nda yaşar. 1913'te esaret sona erer. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup olması üzerine, 1920'de bu defa Yunan işgaline uğrar. İşgal 22 Kasım 1922'de sona erer. Süleoğlu, Cumhuriyetin ilanından sonra 1934 yılına kadar Tatarlar nahiyesine bağlı köy; 1934 yılında Edirne'ye bağlı nahiye, 1967 yılında belediye, 1990 yılında da ilçe olmuştur.
1. Balkan Savaşı sırasında Bulgarların eline geçen şehir, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar tarafından işgal edildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mudanya Mütarekesi hükümlerine göre 22 Kasım 1922'de Türk topraklarına katıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Edirne Merkez'e bağlı bir köy olan Süloğlu, 1934'te nahiye 1967'de belediye oldu. 1991'de ilçe haline geldi. Tarihçesi Osmanlılar 14. yüzyılın ikinci çeyreğinde Rumeli'ye geçtikten sonra, Türk akıncıları Şehzade Süleyman, Hacı İl Bey ve Lala Şahin Paşa komutasında fetih hareketlerine girişmişlerdir. Fethettikleri topraklara adaletli yönetim ve hürriyeti taşımaları, Süloğlu ve çevresinin de kolayca Türklerin eline geçmesini sağlamıştı. Anadolu'dan gelen Oğuz Türkleri boyundan Kocacık Yörük ve Türkmenleri Süloğlu çevresinde iskan edilmişti. Böylece geniş araziler üzerinde kasabalar, köyler, çiftlikler kurulmuştu. Yeni kurulan bu yerleşim yerlerine büyük ailelerin reislerinin adları verilmişti. Süloğlu çiftliğinin 
16. asırda kurulduğu tahmin edilmektedir. Edirne'nin Kirişhane Mahallesi'nin kurucusu Hacı Süle Çelebi'dir. Hacı Süle Çelebi 1559 Ekim ayında (Hicri 967 yılının Muharrem ayında) burada bir cami yaptırmıştı. Hacı Süle Çelebi 1568 yılında (Hicri 976) yılında vefat etmiştir. Süle köyü tımarının Süle Çelebi'ye babası Hacı Sinan'dan kaldığı anlaşılıyor. Bundan sonra oğluna kaldığı için bu yöre Süleoğlu adını almıştı. Evliya Çelebi Kırım dönüşünde, Muhittin Baba ve Sarıdanişment Köyü üzerinden Hasköy'e gekdiğini yazmaktadır. Yolculuğunda Süloğlu çiftliğinin güzelliğinden bahsetmektedir. Süleoğlu ve yöresi 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında yıkıma uğrar. Binlerce insan savaş sırasında ve sonradan meydana gelen salgın hastalıklar sonucu ölür.
 Daha sonra 93 Harbi diye anılan 1878-1879 Osmanlı-Rus savaşı sonundaysa, göçmenler yerleştirilir. Böylece iskan günümüze kadar çeşitli ülkelerden gelenler ile devam etmektedir. Yöre en acı gnlerini Balkan savaşı'nda yaşar. 1913'te esaret sona erer. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup olması üzerine, 1920'de bu defa Yunan işgaline uğrar. İşgal 22 Kasım 1922'de sona erer. Süleoğlu, Cumhuriyetin ilanından sonra 1934 yılına kadar Tatarlar nahiyesine bağlı köy; 1934 yılında Edirne'ye bağlı nahiye, 1967 yılında belediye, 1990 yılında da ilçe olmuştur. 1990 yılında T.B.M.M'nde ilçe oluşu ile ilgili kanun tasarısı görüşülürken Süleoğlu adı Süloğlu olarak değiştirildiği için, bundan sonra ismine Süloğlu denilmiştir. 
 Adını, XVI. Yüzyılda Edirne Kirişhane mahallesinin kurucusu Süleçelebi’den alan Süloğlu, tarihi kimliği, yer altı zenginlik kaynakları, doğal güzellikleri ile Edirne’nin küçük ama gelişmeye açık ilçelerinden biri… Süleoğlu’nun M.S. XVI. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. 1356 yılında Geliboluya çıkarak Rumeli topraklarını ele geçirmeye başlayan Türkler, 1361 yılında Edirne ve civarını Osmanlı topraklarına katmış oldular. Bu dönemde ele geçirilen bu geniş araziler üzerinde yeniden kasabalar, köyler, çiftlikler kuruldu. Bu yerleşim alanlarına Anadolu’dan gelen Oğuz Türklerinden Kocacık Yörük ve Türkmenleri iskan edilmiştir. Yeni kurulan bu yerleşim yerlerinin adlarına genellikle büyük ailelerin, reislerin veya paşa durumundakilerin isimleri konmuştur. Süloğlu ilçe merkezinden görünüm Süleoğlu ilk defa Edirne Kirişhane mahallesinin kurucusu Hacı Süle Çelebi tarafından Süle Köyü Tımarı adı altında kurulmuştur. Süle Çelebi’ye, Süle Köyü Tımarının, 
babası Hacı Sinan’dan kaldığı anlaşılıyor. Süle Çelebi, 976 Hicri, 1568 Miladı yılında vefat etmiştir. Mezarı Edirne-Kirişhane de yaptırdığı Camii’nin yanındadır. Süle Çelebi’nin ölümünden sonra çiftlik oğluna kaldığı için ‘‘ Süleoğlu’’ adı ile anılmaya başlanmıştır. Ünlü Seyyah Evliya Çelebi (1611-1686) Kırım dönüşünde Muhiddin Baba ve Sarı Danişment Köyü üzerinden Hasköye gelirken Süleoğlu Çiftliğinin güzelliğinden bahsetmektedir. Süleoğlu 1828-1829, 1878-1879 Osmanlı Rus savaşları ile 1911-1912 Balkan Savaşları ve 1920-1922 Yunan işgali sırasında büyük yıkıma uğramıştır. 22 Kasım 1922’de düşman işgalinden kurtulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1934 yılına kadar köy, 1967 yılına kadar nahiye, 1967 yılında Belediye, 1990 yılında TBMM’ce çıkarılan bir kanun ile ilçe olmuştur. İlçe olarak faaliyete 12 Eylül 1991 yılında geçmiştir. Kanun TBMM’den geçerken yazım hatası yüzünden ‘‘ Süleoğlu’’ adı Süloğlu’na dönüşmüştür.
Süloğlu ve çevresi eski çağlardan beri önemli uygarlıklara beşiklik etmiştir. Bu dönemlere ait Keramettin, Tatarlar ve Domurcalı köyleri arasındaki yörede, tarih öncesi döneme ait ilk anıtsal mezar örneklerinden Menhir ve Dolmenler bulunmaktadır. Geçkinli ve Küküler Köyleri civarında Trak dönemine ait mezarlar olan Tümülüsler yer alır. Yine Tatarlar Köyü civarında anıt niteliğinde Tatar Türbesi bulunmaktadır. Balkan Savaşları’nın yoğun olarak geçtiği Geçkinli Köyü’nde Balkan Şehitleri Abidesi yer alır. Süloğlu’nun tarihte Tekirdağ Limanı ile Orta Avrupa arasında önemli ticaret yollarının geçtiği bir güzergah üzerinde bulunması da önemini arttırmıştır. İlçe turizm bakımından fazla gelişmemiştir. Süloğlu Barajı ve parkı ile Küküler Korusu yaz mevsiminde önemli mesire yerleridir. İlçede bulunan Süloğlu Barajı, Keramettin, Sülecik, Geçkinli Göletleri yöresel turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Süloğlu - Küküler´de Bir Tümülüs Süloğlu - Tatarlar Türbesi
 İlçenin tek sanayi kuruluşu olan Küküler yakınındaki Kıvanç Kimya tesislerinde; ASBEST içermeyen yüksek ısıya dayanıklı malzemelerin üretimi, izolasyon malzemeleri, koruyucu elbise, koruyucu baret, koruyucu çizme ve eldiven, alev almaz ceket ve pantolonlar, alüminize elbiseler, koruyucu örme başlıklar, alev taşımaz yağmurluklar, endüstriyel tip ceket, pantolon ve tulumlar, yangın battaniyeleri, kaynak perdeleri, bomba battaniyeleri, arama ve kurtarma amaçlı termal görüntüleyici kameralar üretilmektedir. Bunların yanı sıra bölgeye özgü ve başta Selimiye Camii olmak üzere birçok tarihi yapıda kullanılmış olan ve Mimar Sinan taşı olarak da bilinen eosen bazlı ‘‘doğal taşın’’ (musselstone) üretimi ve dağıtımı da yapılmaktadır. Ayrıca Kıvanç Kimya Madencilik tarafından Süloğlu’ndaki maden sahalarından çıkarttığı kumu mevcut modern yıkama- eleme tesislerinde işleyerek yapı kimyasalları, CEN standart kumu, sığınak kumu, patinaj kumu, çim ve halı saha kumu, kumlama kumu, sanayi kumu ve içme suyu ile endüstriyel atık, su arıtma tes
islerinin ihtiyacı olan filtre kumu ve çakılı üretilmektedir. Süloğlu Eosen Bazlı Doğal Taş Ocağı İlçenin Domurcalı Köyü civarında 107 ha² lik alanda Edirne Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmaları tamamlanmış olup, Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarına yakın olması, Avrupa Birliğine komşu olma şansı, anayol ve bağlantılarına kolay ulaşım, ucuz sanayi parselleri, özel amaçlı bölgeler kapsamındaki teşfiklerden yararlanma imkanı, KOSGEB tarafından altyapı ve üst yapı desteği, yörede doğal gazın bulunması gibi avantajlar bölgeye yatırım yapacak işadamlarına büyük imkanlar sağlayacaktır. Süloğlu Domurcalı Yöresi Organize Sanayi Bölgesi Bunun yanı sıra ilçede daha çok tarımsal araç üretimine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bunların içinde en önemlisi kabak çekirdeği ayırma makinesidir. Üretilen makineler yurt içinde satıldığı 
gibi yurt dışında da Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Süloğlu çevresinde yapılan araştırmaların sonunda yörede zengin doğal gaz rezervlerine rastlanıldı. Bunun üzerine ‘‘PEMI’’ arama ve üretim şirketince doğal gaz araması yapıldı. Sonuçta 6 adet kuyu üretim aşamasına getirilmiş ve kuyu testleri yapılmıştır. Buna göre günlük üretimin şu anda 10-12 milyon SCF olacağı belirtilmektedir. Bunlara ilaveten arama ve sondaj çalışmalarının sürdürüldüğü, 8 kuyunun daha açılacağı belirtilmekte olup yörede çıkarılacak doğal gazın Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacağı öngörülmektedir. Süloğlu Karabaş Yöresi Doğal Gaz Kuyusu İlçe yer altı zenginlik kaynakları bakımından fazla olmamakla birlikte Geçkinli Köyü yakınlarında Linyit kömürü, Süloğlu yakınlarında Kuvars ve Süloğlu Aktaşlar yöresinde Mermer madeni bulunmaktadır. Süloğlu - Geçkinli Linyit Kömür Ocakları
süloğlu tanıtımı
İlçemizin kuzeyinde ve batısında bulgaristan, doğusunda süloğlu ilçesi, güneyinde edirne ili yer almaktadır.
İlçemizin yüzölçümü 536.788 dekar , rakımı ise 72 metre olup , edirne'ye uzaklığı 27 km. Dir . İlçe arazisi genelde düz olmakla birlikte balkan (hudut) kesimleri engebelidir. Tepelerin üst kısımlarında aşınma ile oluşmuş sivri dişli granitler bulunmaktadır.
Kış yağmurları ile beslenen dereler tunca nehrine dökülmektedir. İlçemizde bir çok derecik olmasına rağmen önemli bir akarsuyu yoktur.
İlçe iklimi tipik karasaldır.ilçemize düşen yıllık yağış miktarı 350-450 mm. Dir.
İlçemiz aynı zamanda serhat bölge konumundadır . Türkiye'nin bulgaristan ile olan sınırının 55.455 metresi lalapaşa bölgesindedir .
Edirne-lalapaşa-hamzabeyli hudut devlet yolu ise ilçemiz sınırları içerisinden geçmektedir.
Süloğlu, Edirne ilinin kuzeydoğusunda yeralan ve Kırklareli iline sınırı olan ilçe
250 km² yüzölçümündeki Süloğlu'nun nüfusu 12000 kişi civarındadır Karasal iklimin görüldüğü ilçenin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır